ایسنا: ترک اعتیاد هدیه تهرانی ۴۷٫۲ درصد معتادان با روش سقوط آزاد، ترک اعتیاد هدیه تهرانی اقدام بـه ترک و درمان اعتیـاد مـی کنند کـه این روش درمانی بدون شک باعث عود اعتیـاد مـی شود.
سعید صفاتیـان درون گفتگو با ایسنا، گفت : سقوط آزاد یـا ترک درون منزل بـه صورت کاملا غیرعلمـی و بدون نظارت پزشک ، یکی از روش های بسیـار خطرناک درمان و ترک اعتیـاد هست که عوارض روحی و جسمـی شدیدی به منظور معتاد بـه همراه دارد. ترک اعتیاد هدیه تهرانی وی با بیـان این کـه حدود ۷۰درصد معتادانی کـه با سقوط آزاد اقدام بـه ترک مـی کنند، حداکثر ۶ ماه پاک مـی مانند، خاطرنشان کرد: با توجه بـه این کـه در این روش از هیچ دارویی از جمله داروهای نگهدارنده یـا مسکن استفاده نمـی شود، خطر عود اعتیـاد بسیـار بالاست بـه طوری کـه مـی توان اعلام کرد این روش از نظر قطع وابستگی بـه مواد مخدر اصلا موفق نیست.
مدیرکل درمان و بازپروری ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره بـه برخی عوارض جسمـی این روش درمانی بیـان کرد: قطع دفعه ای مصرف مواد مخدر، فعالیت آدرنرژیک دستگاه عصبی مرکزی مغز را بـه شدت افزایش مـی دهد و درصد بالایی از مرگ و مـیرها درون حوزه اعتیـاد مربوط بـه معتادانی هست که از طریق سقوط آزاد اقدام بـه ترک اعتیـاد مـی کنند.

. ترک اعتیاد هدیه تهرانی
[عوارض ترک اعتياد درون منزل - اعتیـاد ترک اعتیاد هدیه تهرانی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 18 Jun 2018 09:51:00 +0000